"Benned él a gyermek, aki valahova voltál" - ezzel kezdi Brigitte Hamann A Belső gyermek a horoszkópban című könyvét. A kisgyermek világa az édesanyja köré épül - a vele való kapcsolat határozza meg, hogy milyennek látja a világot. Barátságos, biztonságos hely? Vagy tele van veszedelmekkel? Az alap érzelmi beállítódás, az ősbizalom, vagy a bizalmatlanság ekkor alakul ki - mindez felnőtt énünknek motorja és mozgatórugója.

Ez korántsem jelenti azt, hogy tiszta, fehér lapként jöttünk a világra, és csak a tapasztalás alakított olyanná bennünket, amilyenek vagyunk. Léteznek alapvető személyiségjegyeink, mintázatunk, amelyekkel születtünk, és ehhez adódik hozzá a tapasztalat, a kapcsolódás, az élmények és sérülések lenyomata. Aktív részesei vagyunk tehát a folyamatnak, amit fejlődésnek nevezünk. Reagálunk, de ránk jellemző, egyedi módon tesszük azt, már kisgyermekként is. A Belső gyermek határozza meg, hogyan éljük meg a sérelmeinket, milyen védekező stratégiát alkalmazunk, hogyan érvényesülünk a világban, és végül melyik út vezet a személyiségünk kiteljesedéséhez.
A Belső gyermek, a gyermeki éveink élményeinek és sérüléseinek nagy része a tudattalanba húzódott - de ez a belső motor, a kulcs a személyiségünk megértéséhez.

A Belső gyermek a személyiségünk középpontját jelenti (fotó: Shutterstock)

Mi mutatja meg a horoszkópban?

A Hold helyzete jelzi a tudattalannak ezt a területét. A Hold, amely az édesanyával való kapcsolatot is megmutatja. A pontos elemzéshez asztrológus szakértelme szükséges, de alapvető vonásokat a Hold helyzetéből azért le lehet szűrni.
Nem tudod, hol állt a Hold a születésedkor? Itt kiszámíthatod!

Hold a Kosban

"Azonnal reagálok, mégpedig hevesen. Ösztönösen kitör belőlem. Ha türtőztetnem kell magam, kellemetlen nyomást érzek, és inkább cselekszem, mintsem várakozom". A Kos Belső gyermek vágyik a teljes odaadásra, ám gyanakvó: a világot veszedelmes helynek látja, ahol versenyeznie kell másokkal azért, amit meg akar szerezni. Jelszava, hogy "a védekezés a legjobb támadás"!
Idővel azonban rájön, hogy le kell győzni gyanakvását és bizalmatlanságát, és ki kell tárulkoznia ahhoz, hogy megélhesse az igazi szeretetet.

Hold a Bikában

"Biztonság és melegség - a lelkem mélyén erre vágyom igazán. Érezni akarom, hogy összetartozom veled és egy közösséggel, amelyben megvan a helyem." Szilárd, tartós dolgokra vágyik, ezért is fontosak számára az anyagiak - az elmúlás gondolata pedig elviselhetetlen….Megijeszti az élet képlékenysége.
Idővel azonban megtanul elengedni. Rájön arra is, hogy ahhoz, hogy az ember elérhesse a céljait, áldozatot kell hozni, le kell győznie önmagát.

Hirdetés

Hold az Ikrekben

"Akkor érzem magam igazán elememben, ha vidám, laza és jókedvű lehetek. Engem egyszerűen minden érdekel. Jelszavam: "A tudás hatalom, de még többet tudni sem árt!"
Gondosan elemzi az érzéseit, mert így dolgozza fel őket. Kapcsolati szinten is vidámságra vágyik - a kötöttségek és a felelősség nyomasztják. Közben mélyen, tudat alatt vágyik az érzelmek teljességének megélésére - szeretne felhagyni az állandó kontrollal. Fél a heves érzelmektől, ugyanakkor mint a mágnes, vonzzák.
Idővel megtanulja egyensúlyba hozni az intellektust és az érzelmeket - ezután már meg tudja élni személyisége ösztönös oldalát is, és fel meri vállalni a mély érzéseket.

Hold a Rákban

"Nagyon érzékeny vagyok, és könnyen befolyásolható. Nyomot hagy bennem minden, amivel találkozom. Sok időre van szükségem ahhoz, hogy mindezt feldolgozzam, és rendet teremtsek az érzéseim között." Nagyon fontos számára a biztonság: igazán felszabadultan a családtagjai és a barátai körében érzi csak magát. Hűséges, megbízható, soha nem árulja el azt, akit szeret. Az élteti, ha érzi, másoknak szüksége van rá.
Idővel megtanulja, hogy tarthatja kordában a túláradó érzéseit, és hogyan fejezheti ki azokat úgy, hogy ő maga közben védve legyen. Megtapasztalja azt is, hogyan tudja megélni belső kreatív erőit úgy, hogy közben be is illeszkedjen a társadalmi normák közé.

Hold az Oroszlánban

"Nagy tettekre érzem magam elhivatottnak, és a szükséges erő is megvan bennem. Féktelenül szomjazom az életet, és ezt a szomjat próbálom csillapítani." Hatalmas energiáit különleges célok megvalósításába akarja fektetni, vágyik a csodálatra, az elismerésre. Szilárd véleménye van mindenről, és nehezen azonosul mások nézőpontjával. Mély tudtaalatti félelme, hogy nem önmagáért szeretik, hanem a teljesítményéért, azért amit tesz.
Idővel megérti, gazdagodik azáltal, ha mások különbözőségét tiszteli - hogy nem csorbul a tekintélye akkor sem, ha megtanul csodálni másokat. Megtapasztalja az őszinte szeretet is, amely nem támaszt elvárásokat.

Hold a Szűzben

"Hol a helyem a világban? Mindig is olyan keretekre vágytam, amelyeken belül kibontakozhatok. Szeretem, ha átlátható világhoz igazodhatok." Napirend, egyértelmű célok, mások szolgálata, szilárd jövőkép - ezekre van szüksége. Megdöbbentően jó az intuíciója, időnként látja előre bizonyos események bekövetkeztét. Érzelmi életében is okos szeretne lenni - óvatos, szégyenlős, mindig megvárja, hogy előbb a másik mutassa ki az érzéseit. Akkor aztán hálásan átadja magát a szeretetnek. Sok félelme van - hiszen annyi kiszámíthatatlan dolog történik a világban…
Idővel megtanulja, hogy pusztán ésszel nem tud mindent kontrollálni, és hogy a boldogsághoz sok bizalom is kell…

Hold a Mérlegben

"Nem szeretek egyedül lenni. Kapcsolatok nélkül úgy érzem magam, mint a szárazra vetett hal, merthogy ezektől a kapcsolatoktól függ, mennyire vagyok boldog." Mindenkinél jobban érzi, hogy a világ nem elkülönülő részekből áll, hanem mindenki összefügg mindenkivel. Számára nem igazi öröm az, amit nem oszthat meg másokkal. Mivel függ a kapcsolódásoktól, mindent megtesz a béke fenntartásáért, kerüli a konfliktusokat.
Idővel megtanulja, hogyan találhatja meg a biztonságot önmagában - ekkor már kész lesz felvállalni a konfliktusokat, és teljes értékű partnerként részt venni a kapcsolatban.

Hold a Skorpióban

"Mélységesen vágyom a tökéletességre. E cél érdekében mindenre kész vagyok." Nehéz lelki tusák gyötrik - szeretné elengedni a hatalmas elvárásokat, amelyeket önmagával szemben támaszt. Meg akarja találni az egyetlen igazságot, tudni, mi a jó és a rossz. Kapcsolataiban eleinte gyanakvó, ám ha ezt sikerül legyőzni, a leghűségesebb társak egyike.
Idővel megtanulja, hogy a világ nem fekete, vagy fehér, és hogy a végső igazságokat itt, e földi létben nem ismerhetjük meg - csak bízhatunk bennük…

Hold a Nyilasban

"Hiszek az életben! Ha van rá szeme, bárki láthatja, micsoda terített asztallal lep meg bennünket!" Az sem töri le végtelenül optimista személyiségét, ha időnként másképp sülnek el a dolgok, mint várta. Másoknak is szeretné ezt megtanítani, hogy megértsék, még a szomorú dolgoknak is van valamilyen mélyebb értelme, ami felül írja őket. Legfőbb erőssége a hite, amellyel másokat is képes lelkesíteni. Ám időnként elfogja a félelem attól, hogy mások esetleg csak kinevetik - hogy nem hisznek benne, hogy nem értik meg.
Idővel megtanulja, mi az, ami reális, mi az, ami nem, és hogyan tud másokkal közösségre lépni.

Hold a Bakban

"Én nem elégszem meg azzal, hogy csak élvezzem, ami van. Én olyasmit akarok létrehozni, ami beleavatkozik a dolgok menetébe, és alakítja azt." A becsületes munkában hisz - számára értéktelen az, amiért nem kell megküzdeni, áldozatokat hozni. Akkor boldog, ha sikerült felemelkednie, ha rend uralkodik az életében, amelyért megdolgozott. A szerelmi kapcsolat életfeladat számára - nehezen fogad a szívébe bárkit is, ám ha ez megtörtént, kitart mellette jóban-rosszban. Belső, elfojtott vágya, hogy levethesse a páncélját, és kicsit az ösztöneinek, a gyengédségének élhessen.
Idővel megtanulja a helyén kezelni a félelmeit - sőt, erősséget kovácsolni belőlük.

Hold a Vízöntőben

"Mióta az eszemet tudom, ismerem az ellentmondásos érzést: vágyat a másoktól való különbözőségre, ugyanakkor sóvárgást arra, hogy közéjük tartozzak." Hangulatember - érzelmi hullámzása könnyen magával ragadja. Az anyagi világnál jobban érdeklik a gondolatok, az eszmék, ideák világa. Érzelmi életében nagy ambivalenciát okoz, hogy hogyan oldódhat fel a szeretetben, szerelemben úgy, hogy közben megőrizze függetlenségét.
Idővel megtanulja ezt; ahogy azt is, hogy amíg ennyire félti a függetlenségét, csak távoli szemlélője maradhat a világnak - megtanul részt venni benne, közösséget vállalni másokkal.

Hold a Halakban

"Mindig is többet sejtettem, mint amit megérthettem volna. Érzem, hogy létezik egy nyelv, túl minden szón. Ez a nyelv egy olyan térről szól, amelyben béke, csend és egység uralkodik." Látja, hogy a társadalmi normák milyen fontosak, kijelölik az utat, amerre haladni lehet - ám azt is tudja, milyen viszonylagosak… Életfeladata, hogy ezt a tudást megossza másokkal. Időnként megrémül attól a határtalan szabadságtól, amit neki az élet jelent - ilyenkor kapaszkodik a társába, hogy az megtartsa.
Idővel rájön, hogy képes megteremteni a belső biztonságát, hogy szilárd formát tud önteni az elképzelései köré. Megtapasztalja azt is, hogy tud határokat húzni, mégis jónak, segítőkésznek maradni.

Brigitte Hamann A Belső gyermek a horoszkópban című könyve a Bioenergetic Kiadó gondozásában jelent meg.


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!