Pünkösd eredetileg a zsidó nép ünnepe volt, melyben elsőként a befejezett aratást, a későbbiekben pedig Mózes törvényeinek, Isten tízparancsolatának keletkezését és a Sínai szövetséget ünnepelték. Azonban a pünkösdi megemlékezés a keresztény vallás bibliai történetére épül:

Jézus kereszthalála után 50 nappal az apostolok összegyűltek - ahogy azt Krisztus korábban megparancsolta - és ételáldozatot mutattak be az Úrnak. Ekkor hatalmas zúgás, forgószél támadt, majd az égből leereszkedve izzó lángnyelvek jelentek meg előttük, melyek leszálltak mindegyikükre. Mindannyian megteltek az Atya és a Fiú egyesüléséből származó Szent Szellemmel, mely mindenható erejét bizonyítva különféle nyelveken szólaltatta meg az embereket.

A hangos, riadalmat keltő esemény következtében rengetegen a helyszínre szaladtak, ahol sok eltérő nemzetiségű férfi is csodájára járt a Szent Szellem leereszkedésének: bár a tömegben valamennyien különböző nyelven beszéltek, mindenki a saját nyelvén értette meg a másik szavait.

Pünkösd a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe (fotó: Shutterstock)

A keresztény egyház születésnapja

Az Apostolok Cselekedeteiben ezt a következőképpen említik: "Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellememből, és ők is prófétálnak."

Ez is érdekelhet

Pünkösdi hosszú hétvégi horoszkóp 2024. május 18-20.: Békés és boldog ünnepet!

Nagyon békés és boldog pünkösdi hétvégét és ünnepeket jeleznek a bolygók. Ha lehetséges töltsd a pároddal, a barátokkal az időt. A közös program feltölti a testet és a lelket egyaránt. Áldott és boldog pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Hirdetés
Tovább olvasom

Jézus mennybemenetele után megígérte apostolainak, hogy hamarosan elküldi az emberek közé a Szentlelket.
Krisztus próféciáinak és tanításainak valódisága, személyének hitelessége a Szent Szellem kiáradásakor igazolódott be sokak számára látható módon. Valójában ettől az eseménytől kezdve beszélhetünk keresztényekről, ennek kapcsán a pünkösd a keresztény egyház születésnapjának is tekinthető.

Mit is takar a Szent Szellem, vagyis a Szentlélek fogalma?

"A Szentháromság harmadik személye, aki egylényegű az Atyával és a Fiúval, személyi különbözőségük az egy Isten fogalmát nem bontja meg." Az Ószövetség említi először a Szentlelket, amit úgy is nevez: Isten lelke. Isten mindenhatóságát, teremtő erejét és természetfölötti hatalmát érthetjük ezalatt.


ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!