A numerológiai elmélet szerint minden számnak egyedi rezgése van, ami bizonyos tulajdonságokat ad neki. Ezek a tulajdonságok rávilágíthatnak egy személy viselkedésére, vagy megjósolhatják, hogy a kompatibilis-e a másikkal.

A numerológiai diagramok elemzése meghatározhatja egy személy szerencseszámát vagy angyalszámait. Ezek az ismétlődő számok támpontokat adnak a világ működéséhez vagy az emberek és események megértéséhez. A numerológia alapja a hit, hogy semmi sem történik véletlenül.

A számmisztika szerint a világon minden leírható számokkal (fotó: Shutterstock)

A legtöbb numerológus a görög filozófust, Pitagoraszt tartja a numerológia megalapítójának. Pitagorasz és követői, akiket pitagoreusoknak neveznek, matematikát, zenét és filozófiát tanultak. Sok tankönyv a Pythagoreanus iskolának számos fontos felfedezést tulajdonít, többek között:

  • a Pitagorasz-tétel, amely kimondja, hogy egy derékszögű háromszögben a befogó hosszának négyzete egyenlő a másik két oldal négyzeteinek összegével (a 2 b 2 = c 2 )
  • Hirdetés
  • a zenei harmóniák matematikai arányai, amelyeket valószínűleg vonós hangszerek segítségével fedeztek fel
  • az első irracionális szám, a kettő négyzetgyöke vagy Pythagoras állandója
  • ezenkívül Pythagoras és követői hittek a számok misztikus tulajdonságaiban.

Az ehhez hasonló felfedezések arra a következtetésre vezették a püthagoreusokat, hogy a világegyetemben minden leírható számokkal. Az egyik értelmezés szerint ez azt jelenti, hogy az emberek a világon mindent meg tudnak mérni, számokkal és arányokkal leírni. Ez a tétel Pitagorasz korában nagy hatással volt a tudományra és a matematikára. De egy másik értelmezés szerint a "minden szám" azt jelenti, hogy a világon minden számokból áll, és számértékre redukálható.

A számok tulajdonságokkal bírnak

A matematikai fogalmak tanulmányozása során a püthagoreusok kategóriákba sorolták a számokat. Az olyan számok, mint az egy, négy és kilenc négyzet alakúak, mert megfelelő számú pont vagy kavics tökéletes négyzetbe rendezhető. Egy, három, hat és tíz háromszög alakú - egy, három, hat vagy tíz pont szabályos háromszögekbe rendezhető. Kettő, hat és tizenkettő hosszúkás, mivel a megfelelő számú kavics téglalapokat alkot.

És itt kezdünk elrugaszkodni a matematikától…

A számok matematikai és geometriai leírása mellett a püthagoreusok nem numerikus tulajdonságokkal is leírták őket. Ezeknek a tulajdonságoknak inkább az intuícióhoz és a misztikához volt közük, mint a tudományhoz vagy a matematikához.

Például a páratlan számok férfineműek, a párosok pedig nőneműek. Az 1-es szám kreatív, mivel több szám összeadásával bármilyen más szám is létrejöhet. 2 a kettősséget képviseli és nő, míg a 3 férfi. Mivel 2 és 3 összege 5, így az a házasságot jelenti, és mivel pontosan az egytől kilencig terjedő számok közepére esik, az igazságosságot is képviseli.

A 10 egy szent szám, azért, mert az első négy számjegy összege.

Pitagorasz halála után a matematikai miszticizmus iránti érdeklődés elhalványult. Az 1800-as évek végén jelent meg újra, amikor Mrs. L. Dow Balliett több könyvet adott ki a számok rezgéseiről, a zene és a színek matematikai képletéről.

Minden számnak rezgése van

Balliett szerint minden számnak sajátos rezgése van. Emberek, ételek, tárgyak és színek is vibrálnak. A produktív és harmonikus élethez az embereknek gondoskodniuk kell arról, hogy környezetük összhangban rezegjen saját rezgéseikkel.

A számmisztika szerint az 1-től kilencig tartó számok egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a benne rejlő rezgések közvetlen következményei. Egyes rendszerek az ismétlődő számjegyeket tartalmazó számokat mesterszámként jelölik ki, amelyek két másik szám összes attribútumait tartalmazzák:

11: 1 és 2
22: 2 és 4
33: 3 és 6
44: 4 és 8

A numerológia célja, hogy megmondja a jövőt, irányítsa az emberi viselkedést, megjósolja a kapcsolatok kimenetelét az emberek személyes számainak a segítségével.

Forrás: https://science.howstuffworks.com/

Ez is érdekelhet

Angyali számok - titkos üzenetet küldenek neked az angyalok a számokon keresztül

Az angyalok gyakran számsorokba rejtik az üzeneteiket. Ha van olyan szám, vagy számsor, ami gyakran feltűnik az életedben, amivel kapcsolatban ismétlődést tapasztalsz, akkor most segítünk megfejteni!

Tovább olvasom

ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!